+1 978-454-9787 +31 548-659-013

Przetwarzanie wiązki elektronów?

Przetwarzanie wiązki elektronów to metoda wytwarzania chemicznych i fizycznych zmian w różnych substancjach poprzez wystawienie na działanie promieniowania jonizującego w postaci energetycznych elektronów. Elektrony są cząstkami posiadającymi ujemny ładunek elektryczny, który jest integralną częścią każdego neutralnego atomu. Podczas tego procesu może wystąpić kilka różnych efektów w zależności od przetwarzanego materiału, dawki lub ilości stosowanego leczenia.

Efekty te obejmują między innymi sieciowanie, degradację polimeru, sterylizację, pasteryzację i wulkanizację. E-Beam różni się od innych procesów radiacyjnych tym, że jest wysoce sterowalny i może być całkowicie wyłączony bez efektów resztkowych.)

DLACZEGO E-BEAM?

  • Doskonała kontrola nad procesem
  • Dokładniejsze tolerancje
  • Eliminuje ograniczenia w kompozycjach polimerowych, mieszaniu i wytłaczaniu
  • Niskie koszty operacyjne
  • Eliminuje kosztowne dodatki
  • Może wyłączyć E-Beam w przeciwieństwie do źródła kobaltu Gamma

Contact WASIK Associates

Wasik Associates USA
29 Diana Lane
Dracut, MA 01826-1500
USA

Wasik Associates Europe
Windmolen 22
7609NN Almelo
The Netherlands

Telephone: +31 0 548 659 013
General Information/Sales: europe@wasikeurope.eu
Customer Support: service@wasik.com

Contact Us


Copyright © 2015 | All Right Reserved | Privacy Policy | Terms of Service | Sitemap
Powered By: Wasik
Back To Top